Vid beställning av skrivare och multifunktions- maskiner samt förfrågningar gällande större sortimentsinköp, vvg kontakta oss på info@printitvisby.se alternativt 0498 - 69 10 00. 

Se gärna vårt websortiment av kontorsvaror nedan:

 Produkter

VARFÖR SKA DU VÄLJA  PRINTIT VISBY?
Vi önskar vara din lokala lösning, hos oss handlar du allt du behöver till din verksamhet/kontor, enkelt, snabbt samt till konkurrenskraftiga priser.


PERSONLIG KONTAKT
Vår verksamhet baseras på en nära personlig kontakt samt snabb service, detta för att skapa en långsiktigt affärsrelation.


BRETT SORTIMENT
Vi har ett brett sortiment med fokus på företag.


VARUMÄRKEN
Vi arbetar med och levererar flera kända varumärken inom kontor samt närliggande områden.


MILJÖ
Vi har alltid ett grönt produkt alternativ att erbjuda dig som kund.


TRYGGT KÖP!
Hos oss handlar du alltid tryggt och säkert.
Du har alltid 30 dagars returrätt och vi hjälper dig om något har blivit fel.
Det är bara att kontakta oss vid frågor.


SNABB OCH SÄKER LEVERANS
Vi ser till att det du beställt levereras till dig på ett ansvarsfullt sätt.

LEVERANSTID

Beställning av produkter som sker vardag före kl.14.00 levereras vanligtvis 2 arbetsdagar senare.

Beställningar som sker övrig tid (helgdag eller vardag efter kl.14.00) 
hanteras som om beställningen gjorts nästkommande vardag före kl.14.00. 
- Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans om detta inte särskilt avtalats.

FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR

Företag:

Betalning sker endast mot faktura.

Kunden skall erlägga betalning senast 30 dagar från fakturadatum om detta 
inte särskilt avtalats. 

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8% från fakturans förfallodag.

Privatperson:

 Förskott betalning tillämpas.

Så fort betalningen kommit in på PrintIT Visbys konto, så släpps beställningen igenom.

Bankgiro vid förskotts betalning:

780-9957

Var vänlig ange ert ordernummer samt namn och adress vid betalning.

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Dessa Allmänna försäljningsvillkor nedan gäller mellan PrintIT Visby och kund när kunden beställer produkter från PrintIT Visby för leverans till kunden. Om PrintIT Visby och kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före dessa Allmänna Försäljningsvillkor om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.

1. Produkter
PrintIT Visby erbjuder olika produkter som bl.a. framgår av vid var tid aktuell katalog (TBC)  och på PrintIT Visby webshop. Med ”ordinarie sortiment” avses produkter som PrintIT Visby normalt har i lager, som kan beställas via katalog eller hemsida och som inte anges vara beställningsvara, kundunika artiklar/profilprodukter eller annan produkt.

2. Beställning
Beställning av produkter kan normalt göras dygnet runt 365 dagar per år via PrintIT Visbys webhop, alternativt vardagar via kundcenter per telefon eller e-post. I webshopen finns aktuella priser, orderstatus, bilder på produkter m.m.

Om beställning görs från utlandet avhämtas varan hos PrintIT Visby AB, Brov. 10, 621 40 Visby, Sverige. 
If order is being made from abroad - goods must be picked up at PrintIT Visby AB, Brov. 10, 621 40 Visby, Sweden.


3. Prisernas giltighetstid
PrintIT Visby förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser. Angivna priser gäller således tillsvidare.

4. Valuta och mervärdesskatt
Samtliga priser avser svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat anges. 

5. Fraktavgifter
Vid alla beställningar (oavsett ordervärde) tillkommer en fraktavgift på 89kr.  

Vid beställning av beställningsvaror eller andra varor som inte ingår i ordinarie sortiment tillkommer faktisk fraktavgift. 
För expressleverans av produkter tillkommer bud kostnad.

Om beställning görs från utlandet måste vara avhämtas hos PrintIT Visby AB, Brov. 10, 621 40 Visby.

If order is being made from abroad goods must be picked up at PrintIT Visby AB, Brov. 10, 621 40 Visby, Sweden.

6. Retur/ångerrätt
Kontakta PrintIT Visby kundcenter vid eventuell retur.

Kostnader gällande retur som ej orsakats av PrintIT Visby (exempel nedan) debiteras kunden extra för:

- Returgods som inte har hämtas via ombud av kund
- Returgods för felbeställningar av kund
- Returgods från transportörens omlastningsdepåer
- Returgods där felaktiga adresser m.m. har angivits

 Kostnader gällande retur som orsakats av PrintIT Visby står PrintIT Visby för (exempel nedan).

- Felplock, defekta produkter, stansfel m.m.

7. Reklamation
Eventuella fel på produkter skall reklameras inom 6 dagar från leveransdag. 
Synlig transportskada ska noteras på fraktsedeln av chaufför direkt vid mottagandet. 
Reklamation ska göras till kundcenter samma dag som fel eller transportskada upptäckts. 
PrintIT Visby står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation. 
Fel som inte reklameras inom ett år från det att produkten levererats till kunden kan inte göras gällande. 
För konsumenter gäller vid var tid tvingande konsumentlagstiftning.


8. Vidareförsäljning
Kunden har inte rätt att i sin affärsverksamhet ägna sig åt återförsäljning eller vidareförsäljning av produkter köpta/beställda från PrintIT Visby. 

9. Ansvarsbegränsning
PrintIT Visby ansvarar aldrig gentemot kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador. PrintIT Visby ansvar för skador under ett avtal är begränsat till ett sammanlagt belopp av de senaste 12 månadernas fakturering under aktuellt avtal. Skulle inte fakturering ha skett under 12 sammanhängande månader före skadan uppstått, skall beloppet beräknas på ett medel av de senaste månadernas fakturering uppräknat till 12 månader.

10. Force Majeure
Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet, som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständighet, som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

11. Ändringar
PrintIT Visby förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka eller ändra innehållet i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Nya villkor publiceras på www.printitvisby.se utan föregående avisering.

12. Tvist
Tvist mellan PrintIT Visby och kunden skall i första hand lösas mellan parterna, 
i andra hand avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

 

 Kundtjänst

Vid order, service samt övriga ärenden, kontakta oss på:

info@printitvisby.se

alt.

0498 - 69 10 00

 

Företags/besöks adress:

Broväg 10A

621 40 Visby

 

©2024 Adilimo AB Alla priser anges i SEK.